Павлодар қаласының жолаушылар тасымалдары

Screenshot_1

Павлодар қаласында жолаушылар мен багажды тұрақты қалалық автомобильмен тасымалдау маршрут желісі өзіне 34 автобус маршрутын (соның ішінде 13 маршрут – шағын класты /А/ — (№№003, 3, 4, 7, 14, 55,111, 115, 126, 151, 152, 153, 157)  олардың ішінде 3 маусымдық №№ 6, 17, 42 маршрутты қосады

Автобус маршруттарының жалпы ұзындығы – 666, 7 км құрайды.

Тұрақты қалалық жолаушылар мен багажды автомобильді тасымалдау маршруттарымен облыс орталығынан басқа тағы 5 Павлодар қаласының ауылдық аймағы елді мекендеріне қызмет көрсетіледі, атап айтқанда:

Павлодар ауылы (№ 44 маршрут), Ленин кенті (№ 38 маршрут), Мойылды ауылы (№ 66 маршрут), Кенжекөл ауылық  округтері (Кенжекөл, Байдалы, Долгое ауылдары), Жетекші ауылы (№ 41 маршрут), сондай-ақ Теміржолшылар кенті (№ 42, № 10 маршрут)  және Жаңа-ауыл (№ 14 маршрут).  Яғни, Павлодар қаласының ауылдық елді аймақтарын тұрақты автобуспен тасымалдауды қамту 100% құрайды.

7 (жеті) автомобиль тасымалдаушыларының қалалық маршруттар желісінде тұрғындарды тасымалдау үшін  жоғары топ автобустарының 135 бірлігі (резервте – 169), кіші А тобы автобустарының 286 бірлігі (резервте – 327) жұмыс істейді. Барлық жалпы қоғамдық автокөлік кәсіпорны 421 қозғалмалы құрам бірлігімен (резервте – 496) орналастырылады. Қоғамдық автомобиль көлігі тәулік сайын 246 480  дейін қала тұрғындары мен шеттен келушілерді тасымалдайды. Павлодар қаласының автокөліктік кәсіпорындарынан басқа жолаушыларды тасымалдаумен «Павлодар қаласының трамвай басқармасы» АҚ айналысады, балансында 109 вагон бар, оның ішінде күнделікті жолға электркөлігінің 75 бірлігі (резервтен 85-87) шығады. Трамвай маршрутының жалпы ұзындығы 89,2 км. құрайды. Тәулік бойы трамваймен 44 723 дейін қала тұрғындары тасымалданады.

2015 – 2017 жылы өткізілген, аналитикалық зерттеуге сәйкес № 4 тұрақты қалалық автобус маршруттарында жолаушылар легі, осы жылдар ішінде 6207 адамнан 3234 адамға дейін, яғни 2 есеге азайды.

Жыл ішінде пайдаланылған маршруттың бір автобус қызметіне кететін шығын          6 720 000 теңгені құрайды.  Қала халқының осы маршрутта төмен өзектілігіне байланысты және оған тиімсіздік сай, қазіргі уақытта осы маршрутты оңтайландыру туралы мәселе қарастырылады.

Оңтайландыру үшін қоғамдық пікірді зерттеу мақсатында, басқа маршруттарды ауыстыру, жаңа  маршруттарды жетілдіру, Сізден,  электронды мекен-жайға sek.transport@mail.ru. ұсыныс беруіңізді сұраймын.

4

 

Информация по предприятиям, фирмам пассажирского транспорта

и срокам действия договоров на 01.10.2019 г.

 

№ п/п Наименование

предприятий и фирм, юридический

адрес

Руководитель предприятия

м-та

Вид

м-та

Количество подвижного состава с учетом привлеченного Примечание
Основной состав Резерв

 

ИТОГО
 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОО «Автобусный парк

№ 1»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор – Ковальчук

Вадим

Владимирович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 А 5 1 6 автобусы большой вместимости
6 А 3

 

1 4 автобусы большой

и малой

вместимости

10 А 10 2 12 автобусы большой вместимости
21 А 11 3 14 автобусы большой вместимости
22 А 12 3 15 автобусы большой вместимости
31 А 1 1 2 автобусы большой вместимости
38 А 7 1 8 автобусы большой вместимости
40 А 7 2 9 автобусы большой вместимости
41 А 1 1 2 автобусы большой вместимости
42 А 1 1 2 автобусы большой вместимости
44 А 6 1 7 автобусы большой вместимости
66 А/а   3/15 1/2 4/17 автобусы большой

и малой

вместимости

ИТОГО по 12

маршрутам:

А

 

а

67

 

      15

18

 

2

85

 

17

автобусы большой вместимости

 

2. ТОО фирма «Пассажирский

транспортный альянс»

 

Директор – Попыловских Илья Юрьевич

 

 

 

 

 

 

 

 

17 А 1 1 2 сезонный,

автобусы большой вместимости

24 А 4 1 5 автобусы особо большой вместимости
55 а 8 2 10 автобусы малого  класса (А)
111 а 33 7 40 автобусы малого  класса (А)
157 а 18 2 20 автобусы малого  класса (А)
ИТОГО по 5 м-ам: А 5 2 7 автобусы большой вместимости
а 59 11 70 автобусы малого  класса (А)
 

4

ТОО «Павлодарский

Автокомбинат»

 

Директор – Панченко Александр Леонидович

 

1 А 11 2 13 автобусы большой вместимости
А 9 2 11 автобусы большой вместимости
2 А 10 2 12 автобусы большой вместимости
9 А 14 2 16 автобусы большой вместимости
18 А 8 1 9 автобусы большой вместимости
27 А 8 1 9 автобусы большой вместимости
ИТОГО по 6 м-ам: 60 10 70 автобусы большой вместимости

 

5 ТОО фирма «РАС»

 

Директор – Рахымбердинов Жанат Кастаевич

 

152 а 25 5 30 автобусы малого  класса (А)
7 а 14 4 18 автобусы малого  класса (А)
ИТОГО по 2 м-ам: а 39 9 48 автобусы малого класса (А)

 

6 ОО Павлодарское городское

добровольное общество

инвалидов «Оптимист»

 

Председатель правления  — Лукичев Виктор Борисович 153 а 32 5 37 автобусы малого  класса (А)
14 а 6 1 7 автобусы малого  класса (А)
ИТОГО по 2

м-там:

 

 

41

 

6

44

 

  —

 
7 ТОО транспортная фирма

«Таксомотор»

 

Директор – Янковский Виктор Иванович

 

 

003 а 30 2 32 автобусы малого  класса (А)
3 а 28 2 30 автобусы малого  класса (А)
115 а 28 2 30 автобусы малого  класса (А)
126 а 25 1 26 автобусы малого  класса (А)
151 а 11 4 15 автобусы малого  класса (А)
ИТОГО по 5 м-ам: а 122 11 133 автобусы малого  класса (А)
8. ТОО « Женис- KZ» Директор – Сексембаев

Бауржан Кабдылмажитович

 

 

№ 16

 

 

 

А

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

3

 

 

 

автобусы среднего класса

а 6 1 7 автобусы малого  класса (А)
  ИТОГО: 21 м-тов

 

 

 

 

12 м-тов

А 134 31 165 автобусы 1 класса средней, большой, особо большой вместимости.
а 279 40 319 автобусы малого  класса (А)
ИТОГО по 33 м-ам: 413 71 484  

Примечание:

в столбце № 5 (Вид маршрута) обозначены:

А – автобусный маршрут, используются автобусы (см. столбец № 10):

Городского типа (класса I):

— средней вместимости (марки ПАЗ-32054 и его модификаций других марок; с полной вместимостью до 40 чел.);

— большой вместимости (марки Volvo, MAN, Mersedes, Neoplan, Huanghai, Shaolin, НефАЗ и др.; с полной вместимостью – 90-110 чел.); — особо большой вместимости (марки MAN, Dimler Crysler; с полной вместимостью – 150-160 чел.);

а – автобусный маршрут, используются автобусы малого класса (А)/ (марки Mersedes, Faw Ca 6602, Daimler Chrysler и др.;

с вместимостью /по местам для сидения/ – от 18 до 22 чел.).

с вместимостью /по местам для сидения/ – до 16 чел.).

А – автобусы (в строках ИТОГО и ВСЕГО);

а – автобусы малого класса (А) (в строках ИТОГО и ВСЕГО);

 

  Срок эксплуатации АТС по г. Павлодару на 01.10. 2019 года

№ п/п Наименование перевозчика Маршруты Количество автобусов с учетом резерва

в т. ч.

Срок эксплуатации по всем классам автобусов
На маршрутах автобусов по классу ед. Всего До 3 лет С 3 до

7 лет

С 7 до 12 лет Свыше 12 лет
Большой и особо большой вместимости I класса Среднего класса А Малого класса А
1 ТОО «Автобусный парк № 1»

 

5, 6, 10,21, 22, 31, 38, 40, 41, 42, 44,  , 66;  

85

 

17

 

102

 

30

 

33

 

18

 

21

2 ТОО «Павлодарский автокомбинат»

 

1, 1Э, 2, 9, 18, 27,  

70

 

70

 

10

 

27

 

17

 

16

3 ТОО «Пассажирский транспортный альянс»  17, 24, 55, 111, 157 7 70 77 3 26 36      12
4 ТОО фирма «РАС» 7, 152 48 48 1 4 40 3
5 ОО «Павлодарское городское добровольное общество инвалидов «Оптимист»

 

14,  153  

 

 

44

 

44

 

2

 

14

 

20

 

8

  ТОО транспортная фирма «Таксомотор»

 

 003, 3, 115,    126, 151 133 133 18 54 51 10
7 ТОО « Женис-KZ»         16 3 7 10 8 2
  ВСЕГО: 33 162 3 319 484 64     166 184 70
  %   34,9 % 0,6 % 64,5 %     100 % 13,2 %   34,3 % 38,0 % 14,5 %

  

 

Информация по предприятиям, фирмам пассажирского транспорта

по видам, количеству собственного и привлеченного транспорта

на 01. 10. 2019 года 

 

№ п/п Наименование

предприятий и фирм, юридический

адрес

Руководитель предприятия

м-та

Вид

м-та

Количество подвижного состава Примечание
Собствен-ные Привле-ченные

 

ИТОГО
1 2 3 4 5 6 7 8 10
 

1.

ТОО «Автобусный парк № 1»

 

Директор – 

Ковальчук

Вадим

Владимирович

5,6,10, 21,22,31

38,40,41,42,

44,66

А/а 71/- 14/17 102 автобусы большой вместимости

 

 

 

 

2. ТОО фирма «Пассажирский

транспортный альянс»

Директор – Попыловских Илья Юрьевич 17,24,55,

111,157

А 7 7 автобусы большой вместимости
а 5 65 70 автобусы малого  класса (А)
 

3

ТОО «Павлодарский

автокомбинат»

 

Директор – Панченко Александр Леонидович 1,1Э,2,

9,18,27

А 70 70 автобусы большой вместимости
4 ТОО фирма «РАС» Директор –

Рахымбердинов Жанат Кастаевич

152,7 а 1 47 48 автобусы малого  класса (А)

 

5 ОО «Павлодарское городское

добровольное общество

инвалидов «Оптимист»

Председатель правления  — Лукичев Виктор Борисович 153 а 4 33 37 автобусы малого  класса (А)
14 7 7
6 ТОО транспортная фирма

«Таксомотор»

Директор – Янковский Виктор Иванович 003,3,

115,126,151

а 50 83 133 автобусы малого  класса (А)
7 ТОО «Женис-KZ» Директор – Сексембаев

Бауржан

Кабдылмажитович

 

16

 

 

а

 

4

 

6

 

10

 
  ИТОГО: по 33 мар-там А 141 21 162 автобусы большой, особо большой вместимости
а 64 258 332 автобусы малого  класса (А)
Итого   205 279 484  

 

А – автобусы 1 класса

а – автобусы малого класса А

Accessibility